Dần loại bỏ hoàn toàn gạch đất sét nung tại Đồng Tháp

Dần loại bỏ hoàn toàn gạch đất sét nung tại Đồng Tháp  – Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định sẽ loại bỏ hoàn toàn gạch đất sét nung cho đến năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Tháp.

Thay vào đó, UBND Tỉnh Đồng Tháp đã lập đề án với chi phí gần 84,2 tỷ đồng dùng cho việc phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung bao gồm gạch không nung, gạch bê tông bọt, gạch bê tông khí chưng áp, gạch xi măng cốt liệu; đồng thời nghiên cứu mô hình, hỗ trợ tháo dỡ các lò gạch thủ công, đào tạo nghề, hỗ trợ đầu tư công nghệ mới, sản phẩm mới cho ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng mới này.

Đồng Tháp tiến đến loại bỏ hoàn toàn gạch đất sét nung

Theo thống kê đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 168 cơ sở sản xuất với khoảng 499 lò gạch đất sét nung.

Nhiên liệu hầu hết các lò gạch đều sử dụng trấu để đốt lò; nguyên liệu đất sét được khai thác chủ yếu từ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; sản lượng sản xuất hơn 290 triệu viên/năm, chủ yếu là gạch ống và gạch thẻ.

Hầu hết các lò gạch thủ công không có hệ thống xử lý khí thải trước khi thải vào môi trường, do đó gây ô nhiễm môi trường cao.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hầu hết các cơ sở sản xuất gạch nung thủ công trên địa bàn tỉnh đều không đạt yêu cầu. Các chỉ tiêu ô nhiễm môi trường chủ yếu là bụi, CO và HF.

Hiện tại các cơ sở sản xuất gạch đang sản xuất không hiệu quả do gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm, phải mua nguyên liệu, nhiên liệu với giá tương đối cao, lao động làm việc cho các lò gạch ngày càng khan hiếm, một số cơ sở hiện tại đã tạm ngưng hoạt động.

Hầu hết các cơ sở sản xuất chấp nhận chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Hiện tỉnh Đồng Tháp có một nhà máy sản xuất bêtông bọt của công ty HIDICO đặt tại thành phố Sa Đéc với công suất 40.000 m3/năm. Để sản xuất và phát triển gạch không nung, tỉnh tiếp tục phổ biến các chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung; tuyên truyền những lợi ích lâu dài về bảo vệ môi trường, về bảo vệ diện tích đất nông nghiệp khi hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Đối với các dự án có xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định, đồng thời chi phí hỗ trợ tháo dỡ mỗi lò là 10 triệu đồng.

Tỉnh phấn đấu sản xuất gạch không nung đến năm 2018 gồm gạch bêtông bọt, gạch ximăng cốt liệu và gạch bêtông khí chưng áp là 145 triệu viên/năm, đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây không nung trên toàn tỉnh.

Mục tiêu của tỉnh Đồng Tháp là loại bỏ lò gạch đất sét nung thay thế bằng việc sử dụng vật liệu xây không nung nhằm tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường./.