Nhà máy DSM

Nhà máy DSM sử dụng gạch không nung eblock để xây dựng, nhà máy này được thiết kế tỉ mĩ và được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

Hình ảnh:

nha-may-DSM nha-may-DSM nha-may-DSM