Nhà máy PHONAK

 Nhà máy sản xuất máy trợ thính và linh kiện PHONAK – Dự án Phonak có vốn đầu tư 6,25 triệu USD, riêng nhà máy Phonak Operation Center Việt Nam có tổng vốn đầu tư là 3,5 triệu USD. Nhà máy đầu tiên của Phonak Việt Nam đã hoạt động từ năm 2007 và cũng đặt tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. Hiện tại, các trung tâm trợ thính Connect Hearing của Phonak đã triển khai tại TP.HCM từ cuối tháng 8/2009 và đang dần mở rộng thông qua các buổi hội thảo, giới thiệu về kiến thức thính học cho các học sinh trường khiếm thính cũng như các buổi nói chuyện chuyên đề với các bác sĩ tai mũi họng…

Hình ảnh

Nhà máy sản xuất máy trợ thính và linh kiện PHONAK Nhà máy sản xuất máy trợ thính và linh kiện PHONAK